Akademiki-senagat hyzmatdaşlygy

Baş sahypa > Ylmy-önümçilik merkezleri

Nanoelektronika we zatlaryň interneti

Nanoelektronika we zatlaryň interneti ylmy-önümçilik merkezinde ýerine ýetirilýän işler:
- akylly öý ulgamyny işläp taýýarlamak we onuň tehniki häsiýetnamalaryny Türkmenistanyň şertleri üçin derňemek;
- gpylara Finer Print ýa-da RFID kartlaryny oturdyp, olaryň gulplaryny awtomatiki açmak we ýapmak;
- akylly şäher konsepsiýasyny işläp taýýarlamak;
- kiçi ýa-da orta ululykly (25m2...100m2) ýyladyşhanalary awtomatlaşdyrmak;
- uly göwrümli (max.1000-1500 jüýjelik) inkubatorlary (ýa-da müşderiniň teklibine görä dürli ululykda) ýasamak

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm