Akademiki-senagat hyzmatdaşlygy

Baş sahypa > Ylmy-önümçilik merkezleri

Bionika we robot tehnikasy

Bionika we robot tehnikasy ylmy-önümçilik merkezinde ýerine ýetirilýän işler:
- dürli ýerlerde hyzmat etmek üçin mobil robotlary döretmek;
- elektron oýunjaklar önümçiligini ýola goýmak;
- raspberry pi we Arduino platformasy bilen işlemegi kämilleşdirmek we dürli görnüşli taslamalary döretmek;
- PCB-ni (Printed Circuit Board) döretmek;
Häzirki wagtda ylmy-önümçilik merkezlerinde ýokardaky wezipelerden ugur alyp dürli tejribe işleri geçirilýär, ylmy-barlag işleri alnyp barylýar.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm