Halkara hyzmatdaşlyk

Baş sahypa > Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk

Uniwersitet Ýaponiýanyň Sukuba uniwersiteti bilen hyzmatdaşlyk edýär we her ýyl bu uniwersitetden mugallymlary we talyplary okatmak üçin professor-mugallymlar çagyrylýar.
Halkara hyzmatdaşlyk ýylsaýyn giňelýär. Häzirki wagtda Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Rumyniýanyň, Germaniýanyň, Ispanyiýanyň we beýleki döwletleriň öňdebaryjy uniwersitetleri bilen hyzmatdaşlyk ýola goýuldy.
Uniwersitetiň professor-mugallymlary we talyplary daşary ýurtlaryň öňdebaryjy uniwersitetlerinde yzygiderli iş saparlarynda bolýarlar, hünärlerini kämilleşdirýärler, bilelikde ylmy-barlag işlerini ýerine ýetirýärler.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm