Uniwersitet durmuşy

Baş sahypa > Ýaşaýyş jaý

Ýaşamak şertleri

2016-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda Aşgabat şäherinde 12 gektar meýdanda Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň 3000 talyp üçin niýetlenen täze binalar toplumy açyldy.

Uniwersitet şäherçesinde sekiz bina bar.
1. Baş bina
2. Okuw binasy 1
3. Okuw binasy 2
4. Oguz han innowasion toplumy
5. Sport we sagaldyş toplumy
6. Kitaphana we naharhana
7. 600 okuwçy üçin umumy ýaşaýyş jaýy
8. 600 okuwçy üçin umumy ýaşaýyş jaýy-2
Mundan başga-da, futbol, tennis, açyk we ýapyk basketbol we woleýbol meýdançalary bar.
Uniwersitetde talyplara we işgärlere ýaşamak we beýleki durmuş maksatlary üçin ähli amatly şertler döredilen.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm