Uniwersitet barada

Baş sahypa > Fakultetler > Hünärler

Maglumatlary goramagyň tehniki serişdeleri

Hünärmenler maglumatlaryň ýitmeginiň, ogurlanylmagynyň, bikanun ulanylmagynyň öňüni alýan, maglumat howpsuzlygyny üpjün edýän tehniki serişdelerini işläp taýýarlamak we olary işe girizmek, şeýle hem biometriýa tehnologiýalary (barmagyň yzy, ýüzüň, gözüň, eliň geometriýalaryny tanamak, ses tanamak) we identifisirlemek usullaryna esaslanýan enjamlary we olaryň programmalaryny taýýarlaýarlamak bilen meşgullanýarlar.


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm