Uniwersitet barada

Baş sahypa > Fakultetler > Hünärler

Awtomatlaşdyrmak we dolandyrmak

Hünärmenler ölçeýji, sazlaýjy, gözegçilik ediji, awtomatlaşdyrylan enjamlary, olaryň programma we tehniki toplumlaryny döretmek hem-de maglumat tehnologik we tehniki üpjünçiligi ýola goýmak, şeýle hem bu enjamlary gurnamak, sazlamak, barlap görmek, işe goýbermek, işletmek we bejermek, ýurdumyzda elektronika senagaty üçin hünärmenleri taýýarlamak bilen meşgullanýarlar.


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm