Wakalar

Baş sahypa > Wakalar

Ýazky dynç alyş möwsümini gyzykly geçirmek

      Türkmenistanyň Oguz han adyndaky  Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Dil öwreniş bölüminde talyplaryň ýazky dynç alyş möwsümini gyzykly geçirmek maksady bilen iňlis dili we ýapon dillerinde  mart aýynyň 9-dan 15-i aralygynda “Dil bilen dünýäni gezer” ady bilen “Akyl giňişligi” bäsleşigi, “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly birnäçe gyzykly çäreler we bäsleşikler geçirilýär. Bäsleşige Türkmenistanyň Oguz han adyndaky  Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň Innowasiýalaryň ykdysadyýeti fakultetiniň Dil öwreniş bölüminiň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar. Bäsleşige gatnaşyjylar iňlis we ýapon dillerinde döredijilik ukybyny hem-de zehin başarnyklaryny açyp görkezdiler.Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm