Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açylyp ulanylmaga berildi. Uniwersitet ýurdumyzda we sebitde innowasion tehnologiýalar, inženerlik we tehnologik bilimler we ylymlar boýunça okuw-usuly, ylmy-barlag we innowasiýalaryň ykdysadyýeti babatda, şeýle hem düzüminde ylmy-barlag institutlary, ylmy-önümçilik we tehnologiýalar merkezlerini hem-de bitewi bilim, ylym, innowasiýalar, önümçilik we işewürlik ulgamlaryny özünde jemleýän öňdebaryjy innowasion toplumy emele getirýär


Täzelikler - Ähli täzellikler

09-05-2021

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde 2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň giňişleýin..


12-05-2021

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýar uniwersitetinde 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Zenanlar bir giňişleýin..


14-05-2021

19-05-2021

    Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2021-nji ýylyň 20-nji maýynda sagat 15:00-da 2021/2022 - nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriniň okuwçylary, harby bölümleriniň esgerleri, edara-kärhanalard giňişleýin..


29-05-2021

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm