Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açylyp ulanylmaga berildi. Uniwersitet ýurdumyzda we sebitde innowasion tehnologiýalar, inženerlik we tehnologik bilimler we ylymlar boýunça okuw-usuly, ylmy-barlag we innowasiýalaryň ykdysadyýeti babatda, şeýle hem düzüminde ylmy-barlag institutlary, ylmy-önümçilik we tehnologiýalar merkezlerini hem-de bitewi bilim, ylym, innowasiýalar, önümçilik we işewürlik ulgamlaryny özünde jemleýän öňdebaryjy innowasion toplumy emele getirýär


Täzelikler - Ähli täzellikler

15-04-2021

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde, giňişleýin..


16-04-2021

2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde A giňişleýin..


17-04-2021

            Garaşsyzlygyň şanly 30 ýyllyk, Aşgabat şäh giňişleýin..


26-04-2021

28-04-2021

2021-nji   ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk et giňişleýin..


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm