Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açylyp ulanylmaga berildi. Uniwersitet ýurdumyzda we sebitde innowasion tehnologiýalar, inženerlik we tehnologik bilimler we ylymlar boýunça okuw-usuly, ylmy-barlag we innowasiýalaryň ykdysadyýeti babatda, şeýle hem düzüminde ylmy-barlag institutlary, ylmy-önümçilik we tehnologiýalar merkezlerini hem-de bitewi bilim, ylym, innowasiýalar, önümçilik we işewürlik ulgamlaryny özünde jemleýän öňdebaryjy innowasion toplumy emele getirýär


Täzelikler - Ähli täzellikler

2-04-2021

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde 20 giňişleýin..


3-04-2021

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylymyzyň her bir güni hormatly Prezidentimiziň parasatl giňişleýin..


11-04-2021

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar giňişleýin..


12-04-2021

2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Oguz han adyndak giňişleýin..


12-04-2021

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde, türkmen ýaşlary giňişleýin..


21-04-2021

2021-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmen bedewiniň milli giňişleýin..


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm