Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açylyp ulanylmaga berildi. Uniwersitet ýurdumyzda we sebitde innowasion tehnologiýalar, inženerlik we tehnologik bilimler we ylymlar boýunça okuw-usuly, ylmy-barlag we innowasiýalaryň ykdysadyýeti babatda, şeýle hem düzüminde ylmy-barlag institutlary, ylmy-önümçilik we tehnologiýalar merkezlerini hem-de bitewi bilim, ylym, innowasiýalar, önümçilik we işewürlik ulgamlaryny özünde jemleýän öňdebaryjy innowasion toplumy emele getirýär


Täzelikler - Ähli täzellikler

06-03-2021

2021-nji ýylyň mart aýynyň 5-ine, Türkmenistanyň ylym-bilim, medeniýet we ýaşlar syýasaty baradaky Komiteti, Tür giňişleýin..


10-03-2021

  Halkara zenanlar baýramynyň  öňüsyrasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, Zena giňişleýin..


26-03-2021

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetininde wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä giňişleýin..


1-04-2021

2021-nji ýylyň aprel aýynyň 1-ine, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde giňişleýin..


Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm