Uniwersitet barada

Baş sahypa > Oguz Media merkezi

Oguz Media Merkezi

Uniwersitetimiziň “Oguzmedia” merkezinde wide we foto montaž, karikatura görnüşindäki suratlary işlemek, logotipleri döretmek, bannerleri taýýarlamak, wideo montaž, 3D animasiýa (multfilimleri döretmek, kompýuter oýunlaryny döretmek, 3D modelleri döremek) ýaly işler alnyp barylýar.

Häzirki wagtda alnyp barylýan hem-de edilen işler boýunça:
Uniwersitetimiziň ähli binalarynyň hem-de umumy uniwersitetiň 3D modeli döredilip, “Oguz hana syýahat” atly kompýuter oýuny döredildi we has-da kämilleşdirmek boýunça işler dowam etdirilýär. Matematika dersini hem-de iňlis dilini öwrenmekde çagalaryň höweslerini artdyrmak maksady bilen 3D multifilmi döredildi. Awtoulaglaryň görnüşlerine baglylykda edýän işleri boýunça Telewideniýa işgärleriniň ses bermeginde 3D multifilmi döredildi we ýaýlyma goýberildi. Uniwersitetimiziň “Sanly tehnologiýalar we maglumatlary goramak” ylmy önümçilik merkezi bilen bilelikde uniwersitetiň “Wirtual tejribehanasy” döredildi. Uniwersitetimizde alnyp barylýan işler boýunça uniwersiteti mahabatlandyrýan wideorolikler döredildi.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm