Uniwersitet barada

Baş sahypa > Oguz han innowasion toplumy

Oguz han innowasion toplumy

Bu toplumyň esasy maksady ýokary öndürijilikli analitiki we ölçeýji barlaghana, ýokary tehnologiýaly elektron enjamlary bilen işlemegi, dolandyrmagy öwrenmek we olaryň esasynda ylmy-barlaglary geçirmekdir.
Bu toplumda talyplar fizika, himiýa, biologiýa, nanotehnologiýa, materiallary öwrenmek, biotehnologiýa, robot tehnikasy, elektronika, mikroskopiýa, spektrofotometriýa, hromotografiýa, kompýuter ylymlary we ylmyň beýleki ugurlaryna degişli bolan barlaghana enjamlarynda işlemegi, degişli maglumatlary almagy we seljermegi, olaryň esasynda ylmy taýdan esaslandyrylan netijeleri kabul etmegi, iň esasy bolsa, durmuşa ornaşdyrmagy öwrenýärler.

Information

  • tel: +99312 391617
  • e-mail: contact@etut.edu.tm